Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (από εδώ και στο εξής Υπηρεσίες). Οι Υπηρεσίες της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (από εδώ και στο εξής ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) παρέχονται από την διεύθυνση Κορίνθου 10 Πάτρα στην Πάτρα.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.skalespatra.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και των εκπροσώπων της, από εδώ και στο εξής ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων νομιμοποιεί την ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.
Πνευματικά Δικαιώματα
Οι πληροφορίες και τα γραφικά που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναδημοσιευτούν, ή να αναπαραχθούν ολόκληρα ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. Στην ιστοσελίδα www.skalespatra.gr περιλαμβάνονται υλικό, Trademarks, Service Marks, Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων Κειμένων, Γραφικών, Εικόνων, Φωτογραφιών και Λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.